Hải sản khô Nam Du

Nguồn gốc thiên nhiên Không phẩm màu và hóa chất
Khô cá ngác giá rẻ
Giá: 240 đ

Mực lá một nắng vừa câu lên chưa qua nước ngọt

Khô mực cao cấp, Mực khô giá rẽCá Cơm khô
Giá: 180.000 đ

Chuyên cung cấp khô mực ngon các loại, khô mực cao cấp,

Tôm khô ngon giá rẻ, tôm khô sông giá rẻ, tôm khô đất giá rẻ
Giá: 700.000 đ

Chuyên cung cấp khô mực ngon các loại, khô mực cao cấp,

Cá & Mực một nắng

Giá: 360.000 đ

Mực lá một nắng vừa câu lên chưa qua nước ngọt sẻ phơi một nắng luôn. nên rất sạch, ngọt và thơm. Xuất sứ từ quần đảo Nam Du.

30/08/2016

Mực lá một nắng vừa câu lên chưa qua nước ngọt sẻ phơi một nắng luôn. nên rất sạch, ngọt và thơm. Xuất sứ từ quần đảo Nam Du.

30/08/2016

Giá: 220 đ

Mực lá một nắng vừa câu lên chưa qua nước ngọt sẻ phơi một nắng luôn. nên rất sạch, ngọt và thơm. Xuất sứ từ quần đảo Nam Du.

30/08/2016

Mực lá một nắng vừa câu lên chưa qua nước ngọt sẻ phơi một nắng luôn. nên rất sạch, ngọt và thơm. Xuất sứ từ quần đảo Nam Du.

30/08/2016

Giá: 250 đ

Cá Sặc Trứng một nắng một đặc sản Kiên Giang. Được chế biến thủ công, hàng đóng gói sạch và không chất bảo quản, tiêu chuẩn xuất khẩu. Size từ: 8-10 con 1

30/08/2016