Chuyên cung cấp sỉ và lẻ hải sản tươi sạch

Mực tươi giá rẻ

 • Bạch tuộc Đại Dương

  Bạch tuộc tươi, Bạch tuộc Đại Dương giá rẻ

  Bạch tuộc khủng hàng tươi ngon, không ngâm nước, hàng luôn tươi xanh.

 • Bạch tuộc tươi

  Bạch tuộc tươi, Bạch tuộc giá rẻ

  Bạch tuộc tươi ngon, không ngâm nước.

 • Mực lá

  Mực lá tươi ngon, Mực lá giá rẻ, mực lá ngon, mực lá bự

  Mực lá câu từ vùng biển Hòn Sơn - Nam Du, hàng vừa câu lên là đem ướp khô vào thúng đá không ngâm nước hay hóa chất chuyển ngay lên Sài Gòn. Mực câu nên rất xanh và Sạch. Hàng đảm bảo với chất lượng tốt nhất.

 • Mực nang

  Mực gai tươi ngon, không ngâm nước, hàng luôn tươi xanh.

  Chuyên cung cấp mực gai giá rẻ, mực nan giá rẻ.

 • Mực ống câu

  Mực ống tươi, Mực tươi giá rẻ, Mực tươi giá sỉ

  Mực ống câu từ vùng biển Hòn Sơn - Nam Du, hàng vừa câu lên là đem ướp khô vào thúng đá không ngâm nước hay hóa chất chuyển ngay lên Sài Gòn. Mực câu nên rất xanh và Sạch. Hàng đảm bảo với chất lượng tốt nhất.

 • Mực trứng câu giá rẻ

  Mực trứng câu giá rẻ

  Mực ống câu từ vùng biển Hòn Sơn - Nam Du, hàng vừa câu lên là đem ướp khô vào thúng đá không ngâm nước hay hóa chất chuyển ngay lên Sài Gòn. Mực câu nên rất xanh và Sạch. Hàng đảm bảo với chất lượng tốt nhất.