Chuyên cung cấp sỉ và lẻ hải sản tươi sạch

Khô mực ngon