Chuyên cung cấp sỉ và lẻ hải sản tươi sạch

Cá hường bạc

Cá hường bạc. Chuyển cung cấp sỉ cá hường bạc tươi sống.
  • Cá hường bạc

    Cá hường bạc, Chuyển cung cấp sỉ cá hường bạc tươi sống.

    Chuyên cung cấp sỉ cá hường bạc tươi sống. Cá hàng sống khoảng 1-2kg 1 con. Thịt cá thơm và trắng.