Chuyên cung cấp sỉ và lẻ hải sản tươi sạch

Bạch tuộc đại dương

Bạch tuộc đại dương, Mada, Tuộc Kẽm